Rendezvények

Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltató

Érintett weboldalak/honlapok:

www.joucaportraits.com és www.joucaportraits.hu (a továbbiakban: honlapok vagy honlap)

 

Üzemeltető:

Csató Zsuzsanna EV

székhely: 1088 Budapest, Múzeum krt. 10.

adószám: 68537528-1-42

cégjegyzékszám: 51888475

NAIH szám: 129526

 

Általános rendelkezések

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

 

Jelen ÁSZF 2018. február 9. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. A honlapokon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

 

Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, vagy megszűnik.

 

A megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A Szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a Honlapon aktuálisan található tanfolyam, rendezvény, konferencia, illetve kapcsolódó termék (a továbbiakban együttesen: „termék”). A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

A rendelés menete

A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el. A weboldalon található űrlap kitöltésével lehet elindítani a megrendelést. Az űrlapon található kötelező adatok megadása után egy automatikus visszaigazoló email kerül kiküldésre, mely tartalmazza az utalási adatokat, és az utalandó összeget. Ameddig nem érkezik be az utalás, és a végső visszaigazoló email nem kerül kiküldésre, a termék/jegy vétele még nem végleges.

 

Kötelezően megadandó adatok:

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; mobilszám annak érdekében, hogy szükség esetén a Szervező egyeztethessen a Megrendelővel). Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám).

 

 

Fizetés

Az utalási adatokat emailben küldjük meg.

Kedvezményezett:

Név: Csató Zsuzsanna

Bank: Magnetbank

Bankszámlaszám: 16200223-10068821

Közleménybe: Teljes nevet és email címet kérjük beírni (hogy be tudjuk párosítani a jelentkezéseket)

A számlát az utalás beérkezését követő 3 napon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez automatikus). Átutalásos fizetési mód esetén és rendezvényre való jelentkezés esetén csak akkor tud a rendezvényen részt venni, amennyiben átutalása a rendezvény megkezdése előtt beérkezik hozzánk (tehát amennyiben az összeget számlánkon jóváírják.)

Megrendelését a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzuk és visszaigazoljuk Ön felé. A szerződést rendezvény esetén Szolgáltató a rendezvény meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett rendezvény időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszafizetjük Önnek.

 

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak.

 

Elállás

 

Ön 3 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, amennyiben a vásárlás a rendezvény időpontja előtt 6 nappal történt meg. A rendezvény előtti 14-dik nap vagy utána lemondott megrendeléseknek az 50%-át fizetjük vissza, a rendezvény előtt 9 nappal lemondott megrendelések ellenértékét nem áll módunkban visszafizetni. Visszafizetés esetén az utalási díj a megrendelőt terheli, ezzel csökkentésre kerül majd a visszautalandó összeg.

Kötbér kikötésére azért van szükség, mert ez bizonyítja számunkra az Ön teljesítésének komolyságát (tehát hogy jelentkezésének megfelelően, részt vesz a rendezvényen), ill. a kötbér összege fedezi a meg nem jelenésével Szolgáltatónál felmerült károkat (többek között a terembérlet költségeit és a betöltetlen részvételi hely miatti bevételkiesést). Ön rendelése elküldésével kifejezetten tudomásul veszi a fenti kötbér-kikötést, azt elfogadja.

Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti, azzal nem élhet.

 

Kép- és hangfelvétel

Előadóink védelmében az előadások videó- és hangfelvétele szigorúan tilos. Fotózás a konferencia teremben kizárólag a szünetekben engedélyezett.

A rendezvény ideje alatt a szervezők által megbízott fotós és riporter is dolgozni fog. Amennyiben nem szeretné, hogy a fotója vagy az Önnel készült interjú publikálásra kerüljön, jelezze a regisztrációs asztalnál, még a tréning vége előtt, egyéb esetben hozzájárulását adta a publikáláshoz.

 

Felelősség

 

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget,

  • olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja, felelősséget nem vállal;

  • Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

 

Panaszkezelés

Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat: 06-30-629-3922, továbbá észrevételeit az info kukac joucaportraits pont com email címen is jelezheti felénk.

Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. A platform elérhető az alábbi linkről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek